Frank Woreel

    Frank Woreel is een Nederlands jurist en lobbyist. Hij helpt bij het realiseren van overheidsdoelen en het verminderen van administratieve lasten en bureaucratie. Door het succesvol tot stand brengen van publiek-private samenwerking in een aantal branches. Bijvoorbeeld asbestverwijdering en jeugdzorg, waardoor minder overheidsregels nodig zijn en overheidsdoelen sneller worden bereikt.